Witamy na Stronie Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu w Opolu :-)

 

UWAGA!!!

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ OPOLSKI REALIZUJE PROJEKT  „ DŹWIĘKI I SŁOWA”  WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON I ŚRODKÓW WŁASNYCH. PROJEKT OBEJMUJE OKRES OD 1.04.2019 DO 31.03.2022.

Zasady rekrutacji

Nabór beneficjentów będzie odbywał się w kwietniu i maju 2019

Do projektu przystąpić mogą beneficjenci, spełniający kryteria tj.:

  1. Beneficjenci zarejestrowani w Polskim Związku Głuchych Oddziale Opolskim.

  2. Beneficjenci nieletni, z uszkodzonym słuchem i posiadający Orzeczenie o Niepełnosprawności lub Orzeczenie w stopniu Umiarkowanym lub Znacznym.

  3. Beneficjenci ze sprzężonymi wadami wskazanymi w Orzeczeniu posiadający Orzeczenie o Niepełnosprawności lub Orzeczenie w stopniu Umiarkowanym lub Znacznym.

  4. Beneficjenci dorośli z uszkodzonym słuchem posiadający Orzeczenie w stopniu Umiarkowanym lub Znacznym.

  5. Beneficjenci uszkodzonym słuchem posiadający Orzeczenie o Niepełnosprawności w stopniu Lekkim, którzy wymagają kontynuacji działań terapeutycznych.CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU W I ETAPIE TJ. OD 1.04.2019. DO 31.03.2020R.  WYNOSI: 250 101,00 ZŁ

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA PFRON: 230 581,00 ZŁ

ŚRODKI WŁASNE: 19 520 ZŁ

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu „Dźwięki i Słowa”

Rehabilitacja słuchu

Terapia ogólnorozwojowa

Terapia psychologiczna

Rehabilitacja małego dziecka w domu rodzinnym

Rehabilitacja domowa dorosłych

Logorytmika

Arteterapia

Poradnictwo indywidualne bezpośrednie beneficjentów

Poradnictwo indywidualne pośrednie

Poradnictwo indywidualne psychologiczne

Poradnictwo merytoryczne dla wolontariuszy.

Wszystkie formy wsparcia w trakcie trwania I etapu projektu będą realizowane w każdym miesiącu od 01.04.2019-31.03.2020

 

W ramach projektu zostaną pokryte wynagrodzenia kadry merytorycznej, administracyjnej, opłaty za media, czynsz, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i piśmienniczych, środków czystości oraz delegacji związanych z dojazdem do beneficjenta.

Ośrodek zajmuje się diagnostyką, rehabilitacją i protetyką słuchu.

Świadczymy bezpłatne usługi w ramach NFZ i PFRON.

Do Ośrodka potrzebne jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu:

1. Do Poradni Logopedycznej
2. Do Poradni Otolaryngologicznej dla Dzieci 

Rejestrować można się telefonicznie pod nr 077/454 42 95 lub 663 26 60 70

Słyszące dziecko uczy się mówić bez  większego wysiłku, słowa innych ludzi wpadają do jego umysłu jak krople deszczu do oceanu.

Dziecko niesłyszące musi łowić pojedyncze słowa, tkać skomplikowaną sieć połączeń gramatycznych, stylistycznych i słownikowych.  Jest to  długi, mozolny, często bolesny proces.  Jednak rezultat tego wysiłku jest cudowny.

 

W Ośrodku zmierzamy razem,  krok po kroku od nazywania przedmiotów,  do bogactwa dzieł  mistrzów literackich. Od pierwszej niepewnie wymówionej sylaby do swobodnej wymiany myśli z drugim Człowiekiem.